Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt ,voor welke doeleinden dan ook, van de website van Hans History Tours gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Hans History Tours behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Hans History Tours is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Hans History Tours streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Evenwel kan Hans History Tours niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is In geval van onjuiste of verwarrende informatie wordt

Het op prijs gesteld wanneer u Hans History Tours hier over informeert via info@hanshistorytours.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Hans History Tours is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Verwijzingen/Koppelingen naar de website van Hans History Tours

Het is toegestaan koppelingen te maken op andere sites naar de site van Hans History Tours echter uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  1. een site mag niet de schijn wekken dat Hans History Tours de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt.
  2. een site mag een link naar de website van Hans History Tours maken, maar mag geen inhoud kopiëren.
  3. een site mag op geen enkele manier het logo van hans History Tours gebruiken tenzij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is gegeven.
  4. een site mag geen onjuiste informatie over Hans History Tours en haar producten en/of diensten geven
  5. een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.
  6. Een link naar Hans History Tours op een website is nooit toegestaan wanneer deze site of haar (gedeeltelijke) inhoud politiek georiënteerd is.
     

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Hans History Tours met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Auteursrecht

Hans History Tours spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De website van Hans History Tours is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.